icons-public-relationsประชาสัมพันธ์ล่าสุด

อัพเดทข่าวสาร เกี่ยวกับคณะวนศาสตร์

image logo bg
image logo
สร้างสรรค์ศาสตร์ด้านการป่าไม้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติคณะวนศาสตร์
icons-newsกิจกรรม

กิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตคณะวนศาสตร์

ดูทั้งหมด
image news
18 ม.ค. 2566กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติของนิสิตวนศาสตร์

Forestry Trekking & Camping 2022 กิจกรรมเดินป่า​ศึกษาธรรมชาติและการใช้ชีวิตในป่าของนิสิตวนศาสตร์ชั้นปีที่​ 1 ประจำปีการศึกษา​ 2565​ จัดขึ้นเมื่อวันที่​ 1-5​ ธันวาคม​ 2565​ ณ​ สถานีฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์​วังน้ำเขียว ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิตในป่า อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามให้เกิดความหวงแหน และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และเป็นการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน รูปภาพเพิ่มเติม

image avatar admin
image logo bg
icons-experienceภาควิชา

 • ตราสัญลักษณ์คณะวนศาสตร์

  โลโก้น้องใหม่ของคณะวนศาสตร์ พ.ศ. 2565

  ดูเพิ่มเติม
  image cover video
 • ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะวนศาสตร์ มก.

  ดูเพิ่มเติม
  image cover video
 • icon statistics
  1331
  นิสิตปัจจุบัน
 • icon statistics
  5250
  สำเร็จการศึกษา
 • icon statistics
  308
  งานวิจัย
  พ.ศ. 2559-2565
 • icon statistics
  369
  งานบริการวิชาการ
  พ.ศ. 2559-2565
{{title}}
` tem = tem.replace("{{link}}", value.link) tem = tem.replace("{{title}}", value.title) tem = tem.replace("{{tag}}", value.tag) tem = tem.replace("{{image}}", value.image) splidePublicRelations.add( tem ); }); // splidePublicRelations.mount(); }).fail(function(result) { console.log(result); }); }) });